Αποφάσεις Χρηματιστηρίου Αθηνών κατ' εφαρμογή του Κανονισμού

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Ισχύς / Τροποποίησης Αρχείο

 

Απόφαση 22
 

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης) - Αρχείο Αλλαγών

06/12/2017

Απόφαση 23

Εντυπα - Εντολές για τις ανάγκες ρύθμισης και λειτουργίας της Αγοράς ΧΑ

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

16/09/2014

Απόφαση 24
 

Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.

06/12/2017
 

«Χορήγηση εκπτώσεων επί των ετησίων συνδρομών των Μελών για το έτος 2016»

30/09/2016

Απόφαση 25

Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες

17/7/2008

Απόφαση 26

Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της απόφασης)

26/03/2014

Απόφαση 28

Δικαιολογητικά πρωτογενούς εισαγωγής κινητών αξιών στο Χ.Α. 

(Δείτε προηγούμενη έκδοση της απόφασης)

25/7/2013

Απόφαση 29

Εξειδίκευση κριτηρίων για έξοδο από την Κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών εταιριών που εντάχθηκαν σε αυτή με βάση το κριτήριο του spread 

(Δείτε προηγούμενες εκδόσεις της Απόφασης)

6/10/2011

Απόφαση 30

Καταργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 13/11/2014.

   

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων