Στην ενότητα αυτή συγκεντρώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει ο 'Ομιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στις εταιρίες προς εισαγωγή και στις ήδη εισηγμένες εταιρίες. Συγκεκριμένα:

 Νέες εισαγωγές    Εισηγμένες εταιρίες

Οι εταιρίες που ενδιαφέρονται να εντάξουν τις κινητές τους αξίες για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών μπορούν να αναζητήσουν πληροφοριακό υλικό  για  τις προϋποθέσεις και την διαδικασία  εισαγωγής στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περισσότερα

 

Οι εισηγμένες εταιρίες έχουν  πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως  Listings Service Desk, HERMES, AξΙΑLine, Υπηρεσίες Γενικών Συνελεύσεων, Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υπηρεσίες Μητρώου, Υπηρεσίες Μετοχολογίου, καθώς και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Περισσότερα

 

Για επιπρόσθετη πληροφόρηση και βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Εισηγμένων Τίτλων.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων