Οι βασικές κατηγορίες των χρηματιστηριακών προϊόντων τα οποία είναι εισηγμένα και διατίθενται προς διαπραγμάτευση στις αγορές του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι:

Παράλληλα, το Χ.Α. υπολογίζει και διαχέει στο κοινό αντιπροσωπευτικούς δείκτες της αγοράς αξιών οι οποίοι αποτελούν υποκείμενο τίτλο των προϊόντων της αγοράς παραγώγων καθώς και των ETFs.

Η παρούσα ενότητα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναφέρονται πιο πάνω, το προφίλ των εκδοτριών εταιριών των προϊόντων αυτών, στιγμιότυπο από την ενδοσυνεδριακή δραστηριότητά τους (με 15' καθυστέρηση) καθώς και συνοπτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την δραστηριότητα των τίτλων αυτών ιστορικά, για τις 30 τελευταίες συνεδριάσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων