Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
14 Ιουν 2019 4,83 0,31 55.983 4,85 4,75 268.783,7 203 4,815
13 Ιουν 2019 4,815 1,16 309.916 4,86 4,725 1.486.534,13 515 4,76
12 Ιουν 2019 4,76 -1,65 123.269 4,89 4,76 595.708,06 256 4,84
11 Ιουν 2019 4,84 -0,21 173.247 4,915 4,765 838.284,12 468 4,9
10 Ιουν 2019 4,85 3,19 179.819 4,9 4,76 871.690,09 402 4,76
7 Ιουν 2019 4,7 -0,63 47.315 4,77 4,65 221.740,06 240 4,77
6 Ιουν 2019 4,73 -1,36 41.940 4,87 4,73 200.527,06 171 4,73
5 Ιουν 2019 4,795 0,52 56.866 4,845 4,675 271.140,82 283 4,77
4 Ιουν 2019 4,77 -2,65 135.567 4,9 4,7 646.502,62 590 4,9
3 Ιουν 2019 4,9 3,16 215.505 4,94 4,71 1.045.971,41 739 4,77
31 Μαϊ 2019 4,75 3,37 233.877 4,795 4,52 1.103.859,7 770 4,52
30 Μαϊ 2019 4,595 4,43 339.450 4,63 4,4 1.550.076,6 858 4,41
29 Μαϊ 2019 4,4 0,00 141.255 4,48 4,39 625.723,77 323 4,47
28 Μαϊ 2019 4,4 -2,22 233.847 4,6 4,4 1.050.141,46 512 4,57
27 Μαϊ 2019 4,5 11,66 238.098 4,52 4,21 1.047.854,14 841 4,37
24 Μαϊ 2019 4,03 -0,74 24.228 4,095 4,025 98.064,28 168 4,095
23 Μαϊ 2019 4,06 0,25 20.763 4,09 4 84.111,02 116 4,05
22 Μαϊ 2019 4,05 1,25 25.845 4,06 3,97 103.982,01 137 3,97
21 Μαϊ 2019 4 0,38 52.013 4,045 3,98 208.496,89 155 4
20 Μαϊ 2019 3,985 -1,73 81.459 4,07 3,985 326.379,18 181 4,03
17 Μαϊ 2019 4,055 -0,37 45.585 4,095 4,02 185.276,77 162 4,08
16 Μαϊ 2019 4,07 -1,69 34.867 4,165 4,045 143.119,82 261 4,15
15 Μαϊ 2019 4,14 0,49 93.175 4,24 4,07 385.382,03 294 4,24
14 Μαϊ 2019 4,12 1,23 74.399 4,165 4,04 305.640,01 348 4,1
13 Μαϊ 2019 4,07 -5,02 88.546 4,3 4,07 367.823,12 308 4,29
10 Μαϊ 2019 4,285 0,82 54.835 4,38 4,215 235.999,63 359 4,3
9 Μαϊ 2019 4,25 -1,62 40.501 4,325 4,24 172.892,88 187 4,29
8 Μαϊ 2019 4,32 -0,23 26.957 4,375 4,29 116.745,6 167 4,31
7 Μαϊ 2019 4,33 -0,92 36.799 4,45 4,33 161.863,24 218 4,355
6 Μαϊ 2019 4,37 -3,32 40.840 4,5 4,36 179.886,19 255 4,5

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων