Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 185 43 55 21 66 Πράξεις 20.250 Αξία € 36,73 εκ
Με πράξεις 119 Όγκος 20.293.313 Χρημ/κή αξία € 51,05 δις
Τιμή € 0,264
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 0,0595
Αλλαγή 8,18%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 6,93%
Τιμή € 0,515
Αλλαγή 5,97%
Τιμή € 0,179
Αλλαγή 5,05%
Τιμή € 0,44
Αλλαγή 4,76%
Τιμή € 1,41
Αλλαγή 3,68%
Τιμή € 4,84
Αλλαγή 3,20%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή 3,03%
Τιμή € 5,35
Αλλαγή 2,88%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή 2,73%
Τιμή € 0,194
Αλλαγή 2,65%
Τιμή € 2,54
Αλλαγή 2,42%
Τιμή € 1,56
Αλλαγή 2,30%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή 2,26%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή 1,99%
Τιμή € 0,319
Αλλαγή 1,92%
Τιμή € 0,1625
Αλλαγή 1,88%
Τιμή € 3,285
Αλλαγή 1,86%
Τιμή € 11
Αλλαγή 1,85%
Τιμή € 21,4
Αλλαγή 1,66%
Τιμή € 1,37
Αλλαγή 1,48%
Τιμή € 30,44
Αλλαγή 1,40%
Τιμή € 0,15
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 0,77
Αλλαγή 1,32%
Τιμή € 0,86
Αλλαγή 1,18%
Τιμή € 5,04
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 0,485
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή 0,76%
Τιμή € 1,54
Αλλαγή 0,65%
Τιμή € 0,96
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 0,842
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 4,25
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 0,218
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 2,25
Αλλαγή 0,45%
Τιμή € 11,32
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 5,1
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 1,46
Αλλαγή 0,34%
Τιμή € 4,56
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 5,46
Αλλαγή 0,18%
Τιμή € 14,78
Αλλαγή 0,14%
Τιμή € 0,1902
Αλλαγή 0,11%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,196
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,37
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,46
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,44
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,615
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,965
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,061
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,055
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,08
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 17,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,24
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 22,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,88
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16,54
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 7,18
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 9
Αλλαγή -0,33%
Τιμή € 7,87
Αλλαγή -0,38%
Τιμή € 4
Αλλαγή -0,50%
Τιμή € 0,985
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 0,368
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 1,766
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 17,2
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 19,38
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 63,4
Αλλαγή -0,63%
Τιμή € 14,65
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 1,37
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 0,933
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 6,48
Αλλαγή -1,07%
Τιμή € 13,6
Αλλαγή -1,09%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 4,5
Αλλαγή -1,10%
Τιμή € 1,73
Αλλαγή -1,14%
Τιμή € 8,21
Αλλαγή -1,20%
Τιμή € 4,23
Αλλαγή -1,28%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 0,256
Αλλαγή -1,54%
Τιμή € 1,26
Αλλαγή -1,56%
Τιμή € 0,684
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 1,296
Αλλαγή -1,82%
Τιμή € 24,6
Αλλαγή -1,99%
Τιμή € 1,557
Αλλαγή -2,14%
Τιμή € 0,174
Αλλαγή -2,25%
Τιμή € 9,81
Αλλαγή -2,49%
Τιμή € 8,84
Αλλαγή -2,54%
Τιμή € 3
Αλλαγή -2,60%
Τιμή € 3,7
Αλλαγή -2,63%
Τιμή € 1,556
Αλλαγή -2,75%
Τιμή € 0,0845
Αλλαγή -3,32%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή -3,40%
Τιμή € 1,66
Αλλαγή -3,49%
Τιμή € 1,91
Αλλαγή -3,54%
Τιμή € 0,125
Αλλαγή -3,85%
Τιμή € 0,641
Αλλαγή -3,97%
Τιμή € 7
Αλλαγή -4,76%
Τιμή € 0,39
Αλλαγή -5,34%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή -5,56%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή -6,25%
Τιμή € 1,59
Αλλαγή -6,47%
Τιμή € 1,245
Αλλαγή -7,09%
Τιμή € 1,535
Αλλαγή -7,47%
Τιμή € 0,202
Αλλαγή -8,18%
Τιμή € 0,272
Αλλαγή -8,72%
Τιμή € 0,605
Αλλαγή -9,70%
Τιμή € 0,067
Αλλαγή -16,25%
Τιμή € 0,045
Αλλαγή -16,67%
Τιμή € 0,226
Αλλαγή -18,70%
Τιμή € 0,0735
Αλλαγή -22,63%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων