Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 179 82 34 17 46 Πράξεις 27.410 Αξία € 58,15 εκ
Με πράξεις 133 Όγκος 25.607.686 Χρημ/κή αξία € 58,38 δις
Τιμή € 0,38
Αλλαγή 29,25%
Τιμή € 0,51
Αλλαγή 27,50%
Τιμή € 2,02
Αλλαγή 26,25%
Τιμή € 0,13
Αλλαγή 23,81%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή 22,22%
Τιμή € 0,414
Αλλαγή 18,29%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή 14,45%
Τιμή € 0,05
Αλλαγή 11,11%
Τιμή € 1,01
Αλλαγή 9,78%
Τιμή € 0,51
Αλλαγή 9,44%
Τιμή € 0,87
Αλλαγή 8,75%
Τιμή € 0,498
Αλλαγή 8,26%
Τιμή € 1,06
Αλλαγή 8,16%
Τιμή € 3,79
Αλλαγή 7,98%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 7,44%
Τιμή € 0,1384
Αλλαγή 6,79%
Τιμή € 1,948
Αλλαγή 6,22%
Τιμή € 1,84
Αλλαγή 5,75%
Τιμή € 0,0655
Αλλαγή 5,65%
Τιμή € 0,66
Αλλαγή 5,60%
Τιμή € 0,785
Αλλαγή 5,37%
Τιμή € 3,22
Αλλαγή 5,23%
Τιμή € 0,504
Αλλαγή 5,11%
Τιμή € 2,37
Αλλαγή 4,87%
Τιμή € 1,03
Αλλαγή 4,67%
Τιμή € 5,4
Αλλαγή 4,65%
Τιμή € 2,176
Αλλαγή 4,62%
Τιμή € 0,282
Αλλαγή 4,44%
Τιμή € 59,4
Αλλαγή 4,21%
Τιμή € 1,455
Αλλαγή 3,93%
Τιμή € 2,331
Αλλαγή 3,88%
Τιμή € 0,108
Αλλαγή 3,85%
Τιμή € 0,666
Αλλαγή 3,58%
Τιμή € 3,52
Αλλαγή 3,53%
Τιμή € 0,1915
Αλλαγή 3,51%
Τιμή € 0,387
Αλλαγή 3,48%
Τιμή € 2,766
Αλλαγή 3,44%
Τιμή € 4,29
Αλλαγή 3,00%
Τιμή € 11,18
Αλλαγή 2,95%
Τιμή € 6,15
Αλλαγή 2,84%
Τιμή € 0,388
Αλλαγή 2,65%
Τιμή € 1,21
Αλλαγή 2,54%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή 2,42%
Τιμή € 30,72
Αλλαγή 2,40%
Τιμή € 9,92
Αλλαγή 2,37%
Τιμή € 2,65
Αλλαγή 2,32%
Τιμή € 23,28
Αλλαγή 2,11%
Τιμή € 0,243
Αλλαγή 2,10%
Τιμή € 9,64
Αλλαγή 2,01%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 1,89%
Τιμή € 1,66
Αλλαγή 1,84%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή 1,83%
Τιμή € 2,105
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 1,21
Αλλαγή 1,68%
Τιμή € 0,825
Αλλαγή 1,66%
Τιμή € 4,98
Αλλαγή 1,63%
Τιμή € 22,75
Αλλαγή 1,56%
Τιμή € 1,33
Αλλαγή 1,53%
Τιμή € 1,36
Αλλαγή 1,49%
Τιμή € 1,375
Αλλαγή 1,48%
Τιμή € 20,8
Αλλαγή 1,46%
Τιμή € 1,74
Αλλαγή 1,46%
Τιμή € 0,225
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 0,153
Αλλαγή 1,32%
Τιμή € 0,31
Αλλαγή 1,31%
Τιμή € 8,96
Αλλαγή 1,13%
Τιμή € 19,9
Αλλαγή 1,02%
Τιμή € 1,725
Αλλαγή 0,88%
Τιμή € 18,15
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 6,15
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 1,088
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 5,48
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 6
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 4,8
Αλλαγή 0,63%
Τιμή € 0,83
Αλλαγή 0,61%
Τιμή € 5
Αλλαγή 0,60%
Τιμή € 3,64
Αλλαγή 0,55%
Τιμή € 5,02
Αλλαγή 0,50%
Τιμή € 4,92
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 18
Αλλαγή 0,28%
Τιμή € 7,27
Αλλαγή 0,14%
Τιμή € 1,61
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 7,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,38
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,38
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,09
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,08
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,76
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 29,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,306
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,45
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,94
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,07
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 0,4185
Αλλαγή -0,12%
Τιμή € 8,16
Αλλαγή -0,12%
Τιμή € 18,28
Αλλαγή -0,22%
Τιμή € 12,46
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 7,6
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 14,06
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 0,183
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 0,308
Αλλαγή -0,65%
Τιμή € 0,302
Αλλαγή -0,66%
Τιμή € 0,276
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 1,488
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 2,3
Αλλαγή -0,86%
Τιμή € 4,22
Αλλαγή -0,94%
Τιμή € 1,04
Αλλαγή -0,95%
Τιμή € 3,1
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 5
Αλλαγή -0,99%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή -1,00%
Τιμή € 1,37
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 5,6
Αλλαγή -1,41%
Τιμή € 0,262
Αλλαγή -1,50%
Τιμή € 2,3
Αλλαγή -1,71%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή -1,83%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή -2,29%
Τιμή € 0,308
Αλλαγή -3,75%
Τιμή € 0,44
Αλλαγή -5,98%
Τιμή € 1,77
Αλλαγή -6,84%
Τιμή € 0,138
Αλλαγή -8,00%
Τιμή € 0,05
Αλλαγή -12,28%
Τιμή € 0,915
Αλλαγή -12,86%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή -16,20%
Τιμή € 0,0385
Αλλαγή -19,79%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων