Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 179 53 46 15 65 Πράξεις 20.294 Αξία € 38,57 εκ
Με πράξεις 114 Όγκος 17.941.782 Χρημ/κή αξία € 57,35 δις
Τιμή € 0,48
Αλλαγή 15,94%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή 13,33%
Τιμή € 0,565
Αλλαγή 10,78%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 0,975
Αλλαγή 5,98%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 1,04
Αλλαγή 5,05%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή 4,65%
Τιμή € 1,16
Αλλαγή 4,50%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή 4,29%
Τιμή € 0,174
Αλλαγή 4,19%
Τιμή € 7,65
Αλλαγή 4,08%
Τιμή € 1,82
Αλλαγή 4,00%
Τιμή € 2,18
Αλλαγή 3,81%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή 3,61%
Τιμή € 59
Αλλαγή 3,51%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 3,14%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 3,12%
Τιμή € 16,37
Αλλαγή 2,44%
Τιμή € 21,7
Αλλαγή 2,36%
Τιμή € 0,394
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 2,59
Αλλαγή 2,05%
Τιμή € 7,5
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 23,15
Αλλαγή 1,98%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή 1,90%
Τιμή € 1,64
Αλλαγή 1,86%
Τιμή € 2,85
Αλλαγή 1,79%
Τιμή € 29,5
Αλλαγή 1,72%
Τιμή € 12
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 3,7
Αλλαγή 1,65%
Τιμή € 0,768
Αλλαγή 1,19%
Τιμή € 0,978
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 10,1
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 5,35
Αλλαγή 0,94%
Τιμή € 0,222
Αλλαγή 0,91%
Τιμή € 1,12
Αλλαγή 0,90%
Τιμή € 10,07
Αλλαγή 0,85%
Τιμή € 6,15
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 2,178
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 5,38
Αλλαγή 0,75%
Τιμή € 1,408
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 1,46
Αλλαγή 0,69%
Τιμή € 0,74
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 1,72
Αλλαγή 0,58%
Τιμή € 12,09
Αλλαγή 0,58%
Τιμή € 6,29
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 2,16
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 14,14
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 8,05
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 1,755
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 0,386
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 3,925
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 8,06
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 0,047
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,422
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,07
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,846
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,36
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,08
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,96
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,1
Αλλαγή -0,12%
Τιμή € 8,8
Αλλαγή -0,23%
Τιμή € 2,03
Αλλαγή -0,25%
Τιμή € 0,946
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 4,8
Αλλαγή -0,41%
Τιμή € 1,842
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 4,54
Αλλαγή -0,44%
Τιμή € 0,197
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 9,565
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 29,77
Αλλαγή -0,53%
Τιμή € 1,71
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 0,845
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 1,376
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 9,25
Αλλαγή -0,96%
Τιμή € 0,203
Αλλαγή -0,98%
Τιμή € 0,0495
Αλλαγή -1,00%
Τιμή € 0,188
Αλλαγή -1,05%
Τιμή € 5,62
Αλλαγή -1,06%
Τιμή € 1,064
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 2,12
Αλλαγή -1,40%
Τιμή € 2,482
Αλλαγή -1,59%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή -1,67%
Τιμή € 0,413
Αλλαγή -1,67%
Τιμή € 0,1324
Αλλαγή -1,78%
Τιμή € 2,16
Αλλαγή -1,82%
Τιμή € 0,681
Αλλαγή -1,94%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 4,47
Αλλαγή -2,19%
Τιμή € 1,69
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 19
Αλλαγή -2,56%
Τιμή € 2,97
Αλλαγή -2,62%
Τιμή € 0,184
Αλλαγή -2,65%
Τιμή € 0,44
Αλλαγή -3,08%
Τιμή € 5
Αλλαγή -3,10%
Τιμή € 6,7
Αλλαγή -3,60%
Τιμή € 0,204
Αλλαγή -4,67%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή -5,08%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή -5,26%
Τιμή € 0,236
Αλλαγή -5,60%
Τιμή € 0,07
Αλλαγή -6,67%
Τιμή € 2,7
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή -10,26%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή -11,76%
Τιμή € 0,3
Αλλαγή -14,29%
Τιμή € 0,152
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων